Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị BQP kiểm tra công trình NH3 Phú Mỹ do Công ty MHDI 10 thi công

03:21 19/01/2018 1.595 Lượt xem
Thực hiện Kế hoạch đã được phê duyệt, ngày 19/4/2017 Đoàn kiểm tra của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng đã tổ chức kiểm tra công tác kỹ thuật, công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh công nghiệp công trình Nâng cấp, mở rộng phân xưởng NH3 Phú Mỹ - Dự án Nhà máy NH3/NPK Phú Mỹ do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MHDI 10 làm Nhà thầu thi công. 
Đoàn kiểm tra của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng

Công ty MHDI 10 chúng tôi luôn nhận thức và chấp hành nghiêm các quy định về công tác kỹ thuật, công tác an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão, vệ sinh công nghiệp trong quá trình tổ chức thi công xây dựng công trình.

 
Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng kiểm tra tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ
BÌNH LUẬN FACEBOOK