Hội nghị Phụ nữ Cơ sở Công ty MHDI 10 nhiệm kỳ 2021-2026

10:26 07/10/2021 671 Lượt xem
Ngày 30/09/2021, Hội Phụ nữ Cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại MHDI 10 đã tổ chức Hội nghị Phụ nữ Cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 12 cán bộ, hội viên trong đơn vị.
 

Hội phụ nữ Cơ sở Công ty MHDI 10
 
Qua 05 năm không ngừng phát triển, đổi mới và sáng tạo, Chi Hội Phụ nữ Cơ sở MHDI 10 đã hoạt động tích cực, hiệu quả, thường xuyên bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; các phong trào thi đua được phát động phù hợp tạo nên sự chuyển biến về chất trong phong trào hoạt động. Hội đã chủ động phối hợp tốt với các tổ chức quần chúng trong Công ty góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, Đảng bộ trong sạch, từ đó khẳng định được vai trò của phụ nữ trong việc tham gia công tác lãnh đạo và quản lý các cấp.
Trên cơ sở đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ và phong trào thi đua của Chi hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2016-2021 và thảo luận, xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào và công tác phụ nữ nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hội nghị đã nhất trí bầu ra Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 03 đ/c và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ cơ quan Tổng công ty lần thứ III gồm 06 đ/c, trong đó 1 đ/c là đại biểu dự khuyết đảm bảo đúng thủ tục, nguyên tắc, các đồng chí trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao.
 

Ban chấp hành Hội phụ nữ cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 
 
Chúc cho các chị em Hội Phụ nữ Cơ sở MHDI 10 luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc công việc ở gia đình và ngoài xã hội, góp phần xây dựng Công ty phát triển bền vững và tổ chức Hội phát triển vững mạnh xuất sắc!
 
BÌNH LUẬN FACEBOOK