Công ty MHDI 10 thực hiện tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”

03:18 19/01/2018 1.329 Lượt xem
Thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, hàng năm Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại MHDI 10 đều quyên góp ủng hộ người nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện Công văn số 539/TCT-CT ngày 11/10/2017 của Tổng công ty ĐTPT Nhà và Đô thị BQP về việc triển khai thực hiện tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo”, các đồng chí sĩ quan, QNCN cấp bậc quân hàm từ thiếu tá trở lên và CBNV hưởng lương có hệ số lương tương đương sĩ quan, QNCN có cấp bậc quân hàm từ thiếu tá trở lên thuộc Công ty đã quyên góp ủng hộ 01 ngày lương cơ bản. 
 

Để có thêm sự giúp đỡ thiết thực nhất, ngày 20/10/2017, Lãnh đạo Công ty cùng toàn thể CBCNV đã tiếp tục quyên góp, ủng hộ người nghèo và ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai. 
 Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, mang tính chất tự nguyện, không bắt buộc. CBCNV Công ty ủng hộ vào phong bì kín, không ghi tên và để vào Thùng quyên góp. Sau khi CBCNV quyên góp ủng hộ, Ban tổ chức sẽ tổng hợp số tiền và công bố công khai, báo cáo Lãnh đạo Công ty. Ngoài ra Công ty có hỗ trợ thêm số tiền ủng hộ để cùng với Tổng công ty hỗ trợ đồng bào khắc phục thiên tai và ủng hộ người nghèo.
 
BÌNH LUẬN FACEBOOK